Sněmovní tisk 224
Novela z. o státní sociální podpoře

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 29. 6. 2018.
Zástupce navrhovatele: Juchelka A. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 224/0 dne 29. 6. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0224.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 7. 2018. Vláda zaslala stanovisko 25. 7. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 7. 2018 jako tisk 224/1 (neutrální).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 614/18, PID KORNB2BH9G5Y.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: dítě, rodičovský příspěvek, sociální dávky, sociální zabezpečení, státní podpora

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)