Sněmovní tisk 210
Novela z. o registru smluv

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 14. 6. 2018.
Zástupce navrhovatele: Klaus V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 210/0 dne 15. 6. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0210.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 18. 6. 2018. Vláda zaslala stanovisko 10. 7. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 10. 7. 2018 jako tisk 210/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 577/18, PID ALBSAZUHN714.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: digitální smlouva, elektronická správa dokumentů, elektronický dokument, seznam, smlouva, výchovně vzdělávací zařízení

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)