Sněmovní tisk 193
Novela z. o regulaci reklamy

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Marek Výborný, Pavel Bělobrádek, Jan Bartošek, Vít Kaňkovský, Pavla Golasowská, Stanislav Juránek, Jan Čižinský, Jiří Mihola) předložila sněmovně návrh zákona 1. 6. 2018.
Zástupce navrhovatele: Výborný M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 193/0 dne 5. 6. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0193.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 7. 6. 2018. Vláda zaslala stanovisko 26. 6. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 26. 6. 2018 jako tisk 193/1 (neutrální).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 539/18, PID KORNAZHGJH26.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: dluh, negramotnost, nekalá reklama, propagace, propagační účinek, spotřební úvěr, umořování, úpadek fyzické osoby, zadluženost

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)