Sněmovní tisk 190
Novela z. o zvláštních řízeních soudních

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Ondřej Veselý, Antonín Staněk, Roman Onderka, Jaroslav Foldyna, Tomáš Hanzel, Lubomír Zaorálek, Jiří Běhounek, Roman Sklenák, Jan Chvojka) předložila sněmovně návrh zákona 30. 5. 2018.
Zástupce navrhovatele: Veselý O. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 190/0 dne 1. 6. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0190.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 6. 2018. Vláda zaslala stanovisko 26. 6. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 26. 6. 2018 jako tisk 190/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 537/18, PID KORNAZEJMUYA.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: dítě, nezletilost, právo dozoru, přístup k dětem, soudní řízení, zvláštní řízení

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)