Sněmovní tisk 182
Novela z. o nemocenském pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Dominik Feri, Radka Maxová, Lenka Dražilová, Jan Farský, Pavla Golasowská, Jan Bauer, Olga Richterová, Tomáš Martínek, Alena Gajdůšková, Markéta Pekarová Adamová) předložila sněmovně návrh zákona 24. 5. 2018.
Zástupce navrhovatele: Bauer J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 182/0 dne 25. 5. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0182.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 28. 5. 2018. Vláda zaslala stanovisko 26. 6. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 26. 6. 2018 jako tisk 182/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 482/18, PID ALBSAZ7J625U.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: nízký příjem, osoba samostatně výdělečně činná, pomoc sociálně znevýhodněným skupinám, student, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)