Sněmovní tisk 1342
Novela z. o platu představitelů státní moci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 9. 2021.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1342/0 dne 20. 9. 2021.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1062/21, PID ALBSC72F5TBX.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 29. 9. 2021. Určil zpravodaje: Ing. Miloslava Vostrá a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 123)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 5. 10. 2021 na 120. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1814).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 5. 10. 2021 na 120. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 4, usnesení č. 1814).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 7. 10. 2021.
  Návrh zákona 4. 11. 2021 zamítnut.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: finanční příjem členů parlamentu, mzda, mzdová politika, mzdové tarify, politika úsporných opatření, poslanec EP, poslanec parlamentu, stanovení mzdy

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
236/1995novelizujeZákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců1342/0


ISP (příhlásit)