Sněmovní tisk 1258
Výroční zpráva o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2020

Autor: RČTK

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 1. 7. 2021 jako tisk 1258/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 7. 7. 2021 (usnesení č. 418). Zpravodajem určen Ing. Tomáš Martínek.

  • V
    • Volební výbor projednal zprávu a vydal 9. 9. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 1258/1 (doporučuje schválit).


Deskriptory EUROVOCu: financování rozpočtu, plnění rozpočtu, tisková agentura, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (příhlásit)