Sněmovní tisk 1257
Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za rok 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2020

Autor: ministr dopravy

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 30. 6. 2021 jako tisk 1257/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 652/21, PID ALBSC34A3MP3.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 7. 7. 2021 (usnesení č. 418). Zpravodajem určen Ing. Martin Kolovratník.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 10. 9. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 1257/1 (doporučuje schválit).


Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (příhlásit)