Sněmovní tisk 1227
Výroční zpráva Vinařského fondu za rok 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva Vinařského fondu za rok 2020

Autor: Vinařský fond

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 26. 5. 2021 jako tisk 1227/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 26. 5. 2021 (usnesení č. 403). Zpravodajem určen Mgr. Radek Holomčík.

  • V
    • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 8. 6. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 1227/1 (doporučuje vzít na vědomí).


Deskriptory EUROVOCu: účetní uzávěrka, vinice, vinohradnictví, zpráva o činnostiISP (příhlásit)