Sněmovní tisk 1223
Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2020

Autor: ČTÚ

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 20. 5. 2021 jako tisk 1223/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 26. 5. 2021 (usnesení č. 403). Zpravodajem určen Ing. et Ing. Leo Luzar.

  • V
    • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 11. 6. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 1223/1 (doporučuje vzít na vědomí).


Deskriptory EUROVOCu: informační síť, komunikační systém, poštovní služba, přenos dat, regulace telekomunikací, spoje, telekomunikace, telekomunikační politika, zpráva o činnostiISP (příhlásit)