Sněmovní tisk 1218
Zpráva o plnění programů prevence před povodněmi 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o plnění programů prevence před povodněmi ke dni 31. prosince 2020

Autor: min.zemědělství,min.živ.prost

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 14. 5. 2021 jako tisk 1218/0.
    Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 383/21, PID ALBSBYAEA73U.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 26. 5. 2021 (usnesení č. 403).

  • V


Deskriptory EUROVOCu: ministerská odpovědnost, ochrana krajiny, povodeň, prevence environmentálních rizik, přírodní katastrofa, vodní tok, zpráva o činnostiISP (příhlásit)