Sněmovní tisk 1209
Zpráva o činnosti a hospodaření ÚPDI za rok 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o činnosti a hospodaření Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře za rok 2020

Autor: ÚPDI

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 26. 4. 2021 jako tisk 1209/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 13. 5. 2021 (usnesení č. 397). Zpravodajem určen Ing. Ondřej Polanský.

  • V
    • Hospodářský výbor projednal zprávu a vydal 14. 5. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 1209/1 (doporučuje schválit).


Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, zpráva o činnostiISP (příhlásit)