Sněmovní tisk 1203
Zpráva o činnosti RRTV za rok 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2020

Autor: RRTV

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 15. 4. 2021 jako tisk 1203/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 21. 4. 2021 (usnesení č. 393). Zpravodajem určen Mgr. Stanislav Berkovec.

  • V
    • Volební výbor projednal zprávu a vydal 28. 4. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 1203/1 (doporučuje schválit).


Deskriptory EUROVOCu: rozhlasové vysílání, správní dohled, správní kontrola, televize, zpráva o činnostiISP (příhlásit)