Sněmovní tisk 1193
Souhrnná zpráva o činnosti VOP za rok 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2020

Autor: VOP

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 31. 3. 2021 jako tisk 1193/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 1. 4. 2021 (usnesení č. 384). Zpravodajem určena prof. JUDr. Helena Válková, CSc..

  • V
    • Petiční výbor projednal zprávu a vydal 29. 4. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 1193/1 (doporučuje schválit, doplňující usnesení).


Deskriptory EUROVOCu: ombudsman, zpráva o činnostiISP (příhlásit)