Sněmovní tisk 1192
Výroční zpráva o činnosti Českého rozhlasu za rok 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2020

Autor: RČRo

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 30. 3. 2021 jako tisk 1192/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 1. 4. 2021 (usnesení č. 384).

  • V


Deskriptory EUROVOCu: hromadné sdělovací prostředky, komunikační politika, programová produkce, rozhlasové vysílání, zpráva o činnostiISP (příhlásit)