Sněmovní tisk 1191
Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Strategie rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030

Autor: předseda vlády

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 29. 3. 2021 jako tisk 1191/0.
    Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 226/21, PID ALBSBV2QNHAL.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 1. 4. 2021 (usnesení č. 384).

  • V


Deskriptory EUROVOCu: dlouhodobá prognóza, lidská práva, rovnost žen a mužů, sociální politika, sociální právaISP (příhlásit)