Sněmovní tisk 1173
Zpráva o životním prostředí České republiky 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o životním prostředí České republiky 2019

Autor: ministr živ. prostředí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 4. 3. 2021 jako tisk 1173/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 123/21, PID ALBSBWXCULJ7.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 10. 3. 2021 (usnesení č. 380). Zpravodajem určen RNDr. Jan Zahradník.

 • V

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 5. 3. 2021 jako senátní tisk 62/0.

 • O

  Organizační výbor dne 1. 4. 2021 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 2. 6. 2021 a přijal usnesení č. 28, které bylo rozdáno jako tisk 62/1 (bere na vědomí).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 10. 2021 na 17. schůzi Senátu.
  Senát vzal na vědomí (usnesení č. 310).Deskriptory EUROVOCu: environmentální politika, kvalita životního prostředí, ministerská odpovědnost, náklady za znečištění, sledování životního prostředí, vliv na životní prostředí, znečišťování životního prostředí, zpráva o činnostiISP (příhlásit)