Sněmovní tisk 114
Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2016

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2016

Autor: RČT

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 1. 3. 2018 jako tisk 114/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 7. 3. 2018 (usnesení č. 45). Zpravodajem určen Ing. Patrik Nacher.

 • V
  • Volební výbor projednal zprávu a vydal 12. 4. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 114/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 17., 24. 10. 2019 na 35. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 174, usnesení č. 756).Deskriptory EUROVOCu: financování rozpočtu, plnění rozpočtu, televize, účetní uzávěrka, zpráva o činnostiISP (příhlásit)