Sněmovní tisk 1089
Zpráva o vývoji podnikatelského prostředí v ČR v roce 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o vývoji podnikatelského prostředí v České republice v roce 2019

Autor: min. prům. a obchodu

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 19. 11. 2020 jako tisk 1089/0.
    Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1110/20, PID ALBSBSWF7MSQ.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 19. 11. 2020 (usnesení č. 336). Zpravodajem určen Ing. Vojtěch Munzar.

  • V


Deskriptory EUROVOCu: malá a střední průmyslová odvětví, malé a střední podniky, ministerská odpovědnost, podpora podnikání, státní podpora, zpráva o činnostiISP (příhlásit)