Sněmovní tisk 1052
Zpráva o plnění pravidel rozpočtové odpovědnosti za rok 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o plnění pravidel rozpočtové odpovědnosti za rok 2019

Autor: NRR

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 13. 10. 2020 jako tisk 1052/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 21. 10. 2020 (usnesení č. 330). Zpravodajem určen Mgr. Milan Feranec.

  • V
    • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 5. 11. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 1052/1 (doporučuje vzít na vědomí).


Deskriptory EUROVOCu: plnění rozpočtu, státní rozpočetISP (příhlásit)