Sněmovní tisk 1020
Zpráva o situaci v oblasti migrace na území ČR v roce 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2019

Autor: ministr vnitra

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 17. 9. 2020 jako tisk 1020/0.
    Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 923/20, PID ALBSBPHHDE1V.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 30. 9. 2020 (usnesení č. 319). Zpravodajem určen JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D..

  • V


Deskriptory EUROVOCu: imigrace, integrace přistěhovalců, migrace, migrační politika, ministerská odpovědnost, nelegální migrace, povolení k pobytu, státní občanství, vstup cizinců, zpráva o činnostiISP (příhlásit)