Sněmovní tisk 998
Novela z. o pojistném na veřejné zdr. pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Věra Kovářová, Vít Rakušan, Jan Farský, Petr Gazdík, Jana Krutáková, Petr Pávek) předložila sněmovně návrh zákona 3. 9. 2020.
Zástupce navrhovatele: Kovářová V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 998/0 dne 7. 9. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0998.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 9. 9. 2020. Vláda zaslala stanovisko 6. 10. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 6. 10. 2020 jako tisk 998/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1122/20, PID ALBSBTBCBZWH.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: krevní transfuze, snížená cena, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)