Sněmovní tisk 891
N.z. o České komoře všeobecných a dětských sester

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 10. 6. 2020.
Zástupce navrhovatele: Adámková V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 891/0 dne 10. 6. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0891.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 6. 2020. Vláda zaslala stanovisko 14. 7. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 14. 7. 2020 jako tisk 891/1 (neutrální).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 760/20, PID ALBSBQMGKRYQ.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: lékařský obor, pediatrie, profesní komora, všeobecné lékařství, zdravotní personál, zdravotnické povoláníISP (příhlásit)