Sněmovní tisk 873
Písemná interpelace Z. Stanjury na K. Havlíčka ve věci připravenosti Ministerstva dopravy České republiky na aktualizaci (revizi) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013

Dokument

Autor: Ing. Zbyněk Stanjura

Úplný název: Písemná interpelace poslance Zbyňka Stanjury na místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka ve věci připravenosti Ministerstva dopravy České republiky na aktualizaci (revizi) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU, která by měla proběhnout v roce 2023
Adresát: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
Podáno dne: 4. 3. 2020
Odesláno adresátovi: 6. 3. 2020
O zařazení na schůzi požádáno dne: 21. 5. 2020

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 25. 5. 2020 jako tisk 873/0.


 • PS

  Interpelace projednávána dne: 17. 9., 1. 10. 2020 na 58. schůzi
  Projednávání bylo přerušeno.
  Interpelace projednána dne: 22. 10. 2020 na 62. schůzi
  Interpelující nebyl přítomen.Deskriptory EUROVOCu: dopravní infrastruktura, dopravní síť, organizace dopravy, společná dopravní politika, transevropská síťISP (příhlásit)