Sněmovní tisk 872
Písemná interpelace Z. Stanjury na K. Havlíčka ve věci aktuálního stavu přípravy vysokorychlostní tratě (VRT) v úseku Přerov – Ostrava a stabilizace propojení tratě na hranici mezi ČR a Polskem

Dokument

Autor: Ing. Zbyněk Stanjura

Úplný název: Písemná interpelace poslance Zbyňka Stanjury na místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka ve věci aktuálního stavu přípravy vysokorychlostní tratě (VRT) v úseku Přerov – Ostrava a stabilizace propojení tratě na hranici mezi Českou republikou a Polskem
Adresát: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
Podáno dne: 4. 3. 2020
Odesláno adresátovi: 6. 3. 2020
O zařazení na schůzi požádáno dne: 21. 5. 2020

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 25. 5. 2020 jako tisk 872/0.


 • PS

  Interpelace projednávána dne: 17. 9., 1. 10. 2020 na 58. schůzi
  Projednávání bylo přerušeno.
  Interpelace projednána dne: 22. 10. 2020 na 62. schůzi
  Interpelující nebyl přítomen.Deskriptory EUROVOCu: organizace dopravy, vysokorychlostní doprava, železniční dopravaISP (příhlásit)