Sněmovní tisk 827
Novela z. - stavební zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Petr Dolínek předložil sněmovně návrh zákona 7. 4. 2020.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 827/0 dne 21. 4. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0827.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 22. 4. 2020. Vláda zaslala stanovisko 19. 5. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 5. 2020 jako tisk 827/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 480/20, PID ALBSBNYBRFR7.

Poslanecká sněmovnaDeskriptory EUROVOCu: sanitární instalace, sociální zařízení, stavba, stavební povolení, stavební právo, územní plánování

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)