Sněmovní tisk 771
Inf. o účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. za 2. pol. 2019

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky za období červenec až prosinec 2019

Autor: ministr obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 4. 3. 2020 jako tisk 771/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 91/20, PID KORNBLAKTSOO.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 11. 3. 2020 (usnesení č. 276). Zpravodajem určen Mgr. Karel Krejza.

 • V
  • Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 20. 4. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 771/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 16. 9. 2021 na 118. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1793).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .Deskriptory EUROVOCu: armáda, nadnárodní ozbrojené síly, NATO, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (příhlásit)