Sněmovní tisk 750
N.z.,kterým se zruš. zákon o předpokladech pro výkon funkcí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 31. 1. 2020.
Zástupce navrhovatele: Filip V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 750/0 dne 4. 2. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0750.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 2. 2020. Vláda zaslala stanovisko 4. 3. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 4. 3. 2020 jako tisk 750/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 161/20, PID ALBSBLKAE201.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4384Radek Holomčík16608-25146.docx (10 KB) / PDF (253 KB, 4 strany) 12. 2. 2020 v 14:57:19


Deskriptory EUROVOCu: derogace, orgány veřejné správy, právo na obhajobu, přechodné soudnictví, veřejná funkce

Navržené změny předpisů (12)ISP (příhlásit)