Sněmovní tisk 744
Písemná interpelace I. Adamce na V. Kremlíka ve věci přípravy výstavby pokračování dálnice D11 ve směru od Jaroměře přes Trutnov ke státní hranici s Polskem

Dokument

Autor: Mgr. Ivan Adamec

Úplný název: Písemná interpelace poslance Ivana Adamce na ministra dopravy Vladimíra Kremlíka ve věci přípravy výstavby pokračování dálnice D11 ve směru od Jaroměře přes Trutnov ke státní hranici s Polskem
Adresát: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
Podáno dne: 11. 12. 2019
Odesláno adresátovi: 13. 12. 2019
O zařazení na schůzi požádáno dne: 31. 1. 2020

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 31. 1. 2020 jako tisk 744/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 17. 9. 2020 na 58. schůzi
    Interpelující nebyl přítomen.Deskriptory EUROVOCu: dálnice, silniční doprava, silniční stavbyISP (příhlásit)