Sněmovní tisk 700
Písemná interpelace V. Filipa na L. Metnara ve věci plánovaného nákupu vrtulníků pro Armádu ČR

Dokument

Autor: JUDr. Vojtěch Filip

Úplný název: Písemná interpelace poslance Vojtěcha Filipa na ministra obrany Lubomíra Metnara ve věci plánovaného nákupu vrtulníků pro Armádu ČR
Adresát: Mgr. Lubomír Metnar
Podáno dne: 27. 11. 2019
Odesláno adresátovi: 28. 11. 2019
O zařazení na schůzi požádáno dne: 7. 1. 2020

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 9. 1. 2020 jako tisk 700/0.


  • PS

    Interpelace projednána dne: 23. 1. 2020 na 40. schůzi
    Výsledek hlasování: Bez usneseníDeskriptory EUROVOCu: armáda, bojový vrtulník, kontrola restriktivních praktik, veřejná zakázka, vrtulníkISP (příhlásit)