Sněmovní tisk 522
Doh. mezi ČR a Ománem o letecké dopravě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 20. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 522/0 dne 20. 6. 2019.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1215/11, PID KORN8LRB9NGC.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 27. 6. 2019 (usnesení č. 203). Určil zpravodaje: Mgr. Jiří Kobza a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  Zpravodajem byl určen Ing. Jaroslav Holík (usnesení č. 947).
  1. Čtení proběhlo 13. 2. 2020 na 40. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 947).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 30. 4. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 522/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Hospodářský výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 14. 5. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 522/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 22. 10. 2020 na 62. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 131, usnesení č. 1301).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 20. 6. 2019 jako senátní tisk 101/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 7. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 7. 8. 2019 a přijal usnesení č. 90, které bylo rozdáno jako tisk 101/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 13. 8. 2019 a přijal usnesení č. 87, které bylo rozdáno jako tisk 101/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 4. 12. 2019 na 13. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 274).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 19. 11. 2020.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, letecká doprava, mezinárodní dohoda, OmánISP (příhlásit)