Sněmovní tisk 515
Novela z. o ochraně zemědělského půdního fondu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Marie Pěnčíková, Pavel Kováčik, Miloslava Vostrá, Stanislav Grospič) předložila sněmovně návrh zákona 19. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: Pěnčíková M. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 515/0 dne 19. 6. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0515.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 6. 2019. Vláda zaslala stanovisko 24. 7. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 24. 7. 2019 jako tisk 515/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 619/19, PID ALBSBDGDGQM7.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 8. 8. 2019. Určil zpravodaje: Monika Jarošová a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor (rozhodnutí č. 34)

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: ochrana půdy, stavební pozemek, zemědělská půda

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)