Sněmovní tisk 491
Novela z. o majetku České republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Petr Dolínek předložil sněmovně návrh zákona 23. 5. 2019.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 491/0 dne 30. 5. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0491.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 31. 5. 2019. Vláda zaslala stanovisko 25. 6. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 6. 2019 jako tisk 491/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 536/19, PID KORNBCQDYPC9.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: místní orgány státní správy, obec, předkupní právo, veřejný majetek

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)