Sněmovní tisk 484
Novela z. - stavební zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 15. 5. 2019.
Zástupce navrhovatele: Polanský O. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 484/0 dne 17. 5. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0484.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21. 5. 2019. Vláda zaslala stanovisko 12. 6. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 6. 2019 jako tisk 484/1 (neutrální).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 490/19, PID KORNBCDHMTX3.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: elektronický dokument, stavební právo, veřejná zakázka

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)