Sněmovní tisk 465
Novela z. o volbách do zastupitelstev obcí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Vít Rakušan, Věra Kovářová, Jan Farský, Petr Gazdík, Jana Krutáková, Petr Pávek) předložila sněmovně návrh zákona 23. 4. 2019.
Zástupce navrhovatele: Rakušan V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 465/0 dne 24. 4. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0465.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 4. 2019. Vláda zaslala stanovisko 22. 5. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 22. 5. 2019 jako tisk 465/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 411/19, PID KORNBBLGTX8G.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: místní volby, právo volit, volební věk, zástupce místního a regionálního zastupitelského orgánu

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)