Sněmovní tisk 457
Novela z. o pojistném na sociální zabezpečení

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Marian Jurečka, Pavla Golasowská, Vít Kaňkovský, Jan Bartošek, Marek Výborný, Jiří Mihola, Stanislav Juránek, Pavel Bělobrádek, Jan Čižinský, Ondřej Benešík) předložila sněmovně návrh zákona 29. 3. 2019.
Zástupce navrhovatele: Jurečka M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 457/0 dne 8. 4. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0457.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 10. 4. 2019. Vláda zaslala stanovisko 9. 5. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 9. 5. 2019 jako tisk 457/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 369/19, PID KORNBB4J2B2S.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: dítě, osoba samostatně výdělečně činná, pojištění, rodina, sociální zabezpečení, zaměstnanec

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)