Sněmovní tisk 443
Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2018

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2018

Autor: finanční arbitr

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Rozesláno všem poslancům: 29. 3. 2019 jako tisk 443/0.

  • O

    Organizační výbor zprávu přikázal 4. 4. 2019 (usnesení č. 174). Zpravodajem určen Ing. Jaroslav Kytýr.

  • V
    • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 7. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 443/1 (doporučuje vzít na vědomí).


Deskriptory EUROVOCu: elektronické peníze, finanční kontrola, rozhodčí řízení, směnečná arbitráž, zpráva o činnostiISP (příhlásit)