Sněmovní tisk 390
Novela ústav. z. - Ústava ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 4. 2. 2019.
Zástupce navrhovatele: Michálek J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 390/0 dne 5. 2. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0390.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 2. 2019. Vláda zaslala stanovisko 6. 3. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 6. 3. 2019 jako tisk 390/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 168/19, PID ALBSB95FLE1H.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 28. 6. 2021 návrh zákona Senátu jako tisk 124, dokument 124/0.

 • O

  Organizační výbor dne 29. 6. 2021 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Mandátový a imunitní výbor, Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury.

 • V
  • Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury projednal návrh dne 20. 7. 2021 a přijal usnesení č. 8, které bylo rozdáno jako tisk 124/2 (konstatuje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 20. 10. 2021 a přijal usnesení č. 102, které bylo rozdáno jako tisk 124/1 (zamítá).
  • Mandátový a imunitní výbor projednal návrh dne 20. 10. 2021 a přijal usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako tisk 124/3 (zamítá).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 10. 2021 na 17. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 320).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2832Jiří Strýček15056-22413.doc (63 KB) / PDF (305 KB, 6 stran) 13. 5. 2019 v 10:45:50
3585Kateřina Valachová15809-23844.docx (20 KB) / PDF (258 KB, 5 stran) 29. 10. 2019 v 16:13:32


Deskriptory EUROVOCu: ministr, poslanec parlamentu, poslanecký mandát, ústava

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)