Sněmovní tisk 1250
N.z. o odškod. subj. v areálu Vlachovice-Vrbětice

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 23. 6. 2021.
Zástupce navrhovatele: Hamáček J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1250/0 dne 24. 6. 2021.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1250.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 6. 2021. Vláda zaslala stanovisko 13. 7. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 13. 7. 2021 jako tisk 1250/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 741/21, PID ALBSC4BAZ5SK.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 7. 2021 (usnesení č. 422). Určil zpravodaje: Robert Králíček a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 30. 7. 2021 na 115. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1764). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 30. 7. 2021 na 115. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 17, usnesení č. 1764).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 8. 2021.
  Prezident zákon podepsal 29. 8. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 8. 2021.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 9. 2021.

Zákon vyhlášen 8. 9. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 143 pod číslem 324/2021 Sb.Deskriptory EUROVOCu: oběť, odškodnění, skladování zbraní, střelná zbraň a střelivo

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)