Sněmovní tisk 1249
Novela z. o státních svátcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 22. 6. 2021.
Zástupce navrhovatele: Pekarová Adamová M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1249/0 dne 24. 6. 2021.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1249.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 6. 2021. Vláda zaslala stanovisko 21. 7. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 7. 2021 jako tisk 1249/1 (neutrální).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 740/21, PID ALBSC4EAUC9R.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: státní svátek, vojska v zahraničí

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)