Sněmovní tisk 1206
Novela z. - transplantační zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Věra Adámková, Miloslav Janulík, Bohuslav Svoboda, David Kasal, Karla Maříková, Jiří Běhounek) předložila sněmovně návrh zákona 15. 4. 2021.
Zástupce navrhovatele: Adámková V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1206/0 dne 21. 4. 2021. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1206.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 4. 2021. Vláda zaslala stanovisko 19. 5. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 5. 2021 jako tisk 1206/1 (souhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 483/21, PID ALBSC2CFY934.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: lékařství, náklady na zdraví, transplantace orgánů, zdravotní péče

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)