Sněmovní tisk 1176
Úmluva MOP č. 190 a Doporučení MOP č. 206

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k informaci úmluva Mezinárodní organizace práce č. 190 o násilí a obtěžování na pracovišti z roku 2019 a doporučení Mezinárodní organizace práce č. 206 o násilí a obtěžování na pracovišti z roku 2019 spolu se stanoviskem vlády k nim

Autor: min. práce a soc. věcí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 11. 3. 2021 jako tisk 1176/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 734/20, PID ALBSBQDJS9F1.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 1. 4. 2021 (usnesení č. 384). Zpravodajem určena Mgr. Bc. Pavla Golasowská, DiS..

 • V

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 12. 3. 2021 jako senátní tisk 65/0.

 • O

  Organizační výbor dne 1. 4. 2021 stanovil garančním výborem Výbor pro sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 21. 4. 2021 a přijal usnesení č. 31, které bylo rozdáno jako tisk 65/2 (bere na vědomí).
  • Výbor pro sociální politiku projednal návrh dne 1. 6. 2021 a přijal usnesení č. 2, které bylo rozdáno jako tisk 65/1 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh zařazen na schůzi Senátu.
  Senát návrh dne 9. 6. 2021 neprojednal nebo k němu nepřijal usnesení.Deskriptory EUROVOCu: Mezinárodní organizace práce, mezinárodní úmluva, obtěžování na pracovišti, pracovní podmínkyISP (příhlásit)