Sněmovní tisk 1165
Novela z. - školský zákon

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 18. 2. 2021.
Zástupce navrhovatele: Babiš A. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1165/0 dne 19. 2. 2021. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1165.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 2. 2021. Vláda zaslala stanovisko 17. 3. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 17. 3. 2021 jako tisk 1165/1 (neutrální).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 258/21, PID ALBSBYLA2E9T.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: politika vzdělávání, školská legislativa, střední vzdělání, vzdělávací program, zkouška

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)