Sněmovní tisk 1109
N.z. o Úřadu pro dozor nad zadáváním veřejných zakázek

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 4. 12. 2020.
Zástupce navrhovatele: Pikal V. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1109/0 dne 9. 12. 2020. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1109.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 12. 2020. Vláda zaslala stanovisko 5. 1. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 5. 1. 2021 jako tisk 1109/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1596/20, PID ALBSBWB9DEXT.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 1. 2021 (usnesení č. 353). Určil zpravodaje: Jan Birke a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.



Deskriptory EUROVOCu: soutěž, soutěžní řízení, správní dohled, správní kontrola, veřejná zakázka

Navržené změny předpisů (8)



ISP (příhlásit)