Sněmovní tisk 1074
N.z. o změně sídel některých státních úřadů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 4. 11. 2020.
Zástupce navrhovatele: Farský J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1074/0 dne 5. 11. 2020.
    Zákon předložen Výboru pro evropské záležitosti k předběžné konzultaci.Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1074.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 11. 2020. Vláda zaslala stanovisko 1. 12. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 12. 2020 jako tisk 1074/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1417/20, PID ALBSBV4JRZA9.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: decentralizace, hlavní město, Praha, region, sídlo instituce, struktura státní správy, ústřední orgány státní správy

Navržené změny předpisů (14)ISP (příhlásit)