Sněmovní tisk 1072
N.z. o pracovní pomoci ve zdravotnických zařízeních

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 3. 11. 2020.
Zástupce navrhovatele: Rakušan V. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1072/0 dne 5. 11. 2020.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 1072.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 6. 11. 2020. Vláda zaslala stanovisko 1. 12. 2020. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 12. 2020 jako tisk 1072/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1415/20, PID KORNBV4J2LUA.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: epidemie, neplacená práce, zdraví veřejnosti, zdravotní péče, zdravotní personál, zdravotní politika, zdravotnické zařízeníISP (příhlásit)