Sněmovní tisk 938
Novela z. o státních svátcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Karel Rais, Petr Kořenek, Vlasta Bohdalová, Jiří Mihola; k návrhu se připojili: Helena Válková) předložila sněmovně návrh zákona 19. 10. 2016.
Zástupce navrhovatele: Rais K. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 938/0 dne 20. 10. 2016.

    Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 24. 10. 2016. Vláda 16. 11. 2016 nezaujala stanovisko.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: doba odpočinku, státní svátek

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
245/2000novelizujeZákon o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu938/0


ISP (příhlásit)