Sněmovní tisk 519
Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku v roce 2014

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2014 (ve srovnání s rokem 2013) a Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 2015 za rok 2014

Autor: ministr vnitra

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 10. 6. 2015 jako tisk 519/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 491/15, PID KORN9W2FTSK6.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 17. 6. 2015 (usnesení č. 177). Zpravodajem určena JUDr. Zuzka Bebarová Rujbrová.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 22. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 933).Hesla věcného rejstříku: Bezpečnost občanů, Kriminalita, Pořádek veřejný

Deskriptory EUROVOCu: boj proti zločinnosti, boj proti zločinu, civilní ochrana, policejní kontrola, trestná činnost, veřejná bezpečnost, veřejný pořádek, zpráva o činnostiISP (příhlásit)