Sněmovní tisk 1008
Novela z. - zákoník práce

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1008/0 dne 25. 1. 2017.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 26. 1. 2017. Vláda zaslala stanovisko 21. 2. 2017. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 21. 2. 2017 jako tisk 1008/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 167/17, PID ALBSAHYJSWIM.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: nemohoucnost starých lidí, ošetřovatelská péče, péče o seniory, příspěvek na péči, rodina, starý člověk, zdravotní péče, zvláštní dovolená

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)