Sněmovní tisk 907
Zpráva o situaci v oblasti migrace na území ČR v roce 2015

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2015

Autor: ministr vnitra

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 14. 9. 2016 jako tisk 907/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1072/16, PID KORNA95H4MS1.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 14. 9. 2016 (usnesení č. 315). Zpravodajem určen Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D..

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 27. 10. 2016 na 50. schůzi.
  Projednávání bylo přerušeno.
  proběhlo 8. 12. 2016 na 53. schůzi.
  Projednávání bylo přerušeno.Deskriptory EUROVOCu: imigrace, integrace přistěhovalců, migrace, migrační politika, ministerská odpovědnost, nelegální migrace, povolení k pobytu, vstup cizinců, zpráva o činnostiISP (příhlásit)